Самостоятелна форма

Г Р А Ф И К
на изпитите за учениците – VIII, IX, X, XI и XII клас в самостоятелна форма на обучение по СЕСИИ  уч. 2023 / 2024 г.


 КОНСПЕКТИ
А. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА  (ЗП)
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
Български език и литература              VIII    IX    X   XI      XII        XII РП
ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
І чужд език-Английски език                 VIII    IX      X      XI     
ІІ чужд език-Френски език                   VIII    IX     X     XI      XII
МАТЕМАТИКА,ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
Математика                                          VIII    IX        X       XI      XII

                            OOП                           VIII   IX        X       XI

Информационни технологии              VIII    IX      X

                                        ООП              VIII    IX      X    XI      XII

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ
История и цивилизация                      VIII    IX       X     XI      XII
География и икономика                      VIII    IX       X     XI     XII     XII ЗИП XI       XII
Философия                                          VIII     IX      X      XI     XII
ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ
Биология и здравно образование                VIII    IX      X     XI      XII
Физика и астрономия                                    VIII     IX      X      XI      XII
Химия и опазване на околната среда          VIII     IX      X           XI      XII
ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ
Физическо възпитание и спорт                      VIII     IX      X      XI      XII

КОНСПЕКТИ за специалност: Експлоатация на автомобилния транспорт

КОНСПЕКТИ за специалност: Автотранспортна техника

КОНСПЕКТИ за специалност: Телекомуникационни системи

КОНСПЕКТИ за специалност: Спедиция, транспортна и складова логистика

КОНСПЕКТИ за специалност: Експлоатация на автомобилния транспорт

Вътрешни правила за СФО 2023-2024

Извадка от Правилника за дейността на гимназията за учебната 2023-2024 г.

НАРЕДБА №10

 

 

Във връзка с продължаващите противоепидемични условия на обявената извънредна ситуация ПГМЕТ, с цел осигуряване на възможност за полагане на ДЗИ – сесия май 2020 г.,организира изпитна сесия само за учениците от 12 клас.


НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ !

Уважаеми ученици,
Поради продължаващото извънредно положение за цялата страна,изпитите за априлската сесия се отлагат за неопределено време.Следете и очаквайте всяка промяна в условията за Вашето продължаващо обучение! Бъдете здрави!