Самостоятелна форма

Г Р А Ф И К
на изпитите за учениците – VIII, IX, X, XI и XII клас в самостоятелна форма на обучение по СЕСИИ уч. 2019 / 2020 г.


График за провеждане на изпити – самостоятелна форма на обучение, сесия  2018 год. 


 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – 2018/2019 г. – ЗАПОВЕД

 КОНСПЕКТИ
А. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА  (ЗП)
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
Български език и литература              VIII    IX     X    XI      XII    XI ЗИП      XII ЗИП
ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
І чужд език-Английски език                 VIII     IX      X      XI     
ІІ чужд език-Френски език                   VIII    IX     X     XI      XII
МАТЕМАТИКА,ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
Математика                                          VIII    IX        X       XI      XII
Информатика                                     VIII      IX   X      XI      XII
Информационни технологии              VIII    IX      X     XI      XII
ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ
История и цивилизация                      VIII    IX       X     XI      XII
География и икономика                      VIII    IX       X     XI     XII     XII ЗИП XI       XII
Психология и логика                                    IX
Етика и право                                                        X
Философия                                          VIII     IX      X      XI     XII
Свят и личност                                                                       XII
ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ
Биология и здравно образование                VIII    IX      X     XI      XII
Физика и астрономия                                    VIII     IX      X      XI      XII
Химия и опазване на околната среда          VIII     IX      X           XI      XII
ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ
Физическо възпитание и спорт                      VIII     IX      X      XI      XII

КОНСПЕКТИ за специалност: Фризьорство

КОНСПЕКТИ за специалност: Автотранспортна техника

КОНСПЕКТИ за специалност: Компютърна техника и технологии

КОНСПЕКТИ за специалност: Малък и среден бизнес

КОНСПЕКТИ за специалност: Електрически машини и апарати

(извадка от Правилника за дейността на училището) за 2017-2018 г.

НАРЕДБА №10