Самостоятелна форма

Г Р А Ф И К
на изпитите за учениците – VIII, IX, X, XI и XII клас в самостоятелна форма на обучение по СЕСИИ, Маркетингови проучвания уч. 2023 / 2024 г.

Важно!!!

Всички изпити от 2.05.2024 г.  ще се проведат на 22.05.2024 г.

Изпитът по френски език ще се проведе на 23.05.2024 г.


 КОНСПЕКТИ
А. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА  (ЗП)
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
Български език и литература              VIII    IX    X   XI      XII        XII РП
ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
І чужд език-Английски език                 VIII    IX      X      XI     
ІІ чужд език-Френски език                   VIII    IX     X     XI      XII
МАТЕМАТИКА,ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
Математика                                          VIII    IX        X       XI      XII

                            OOП                           VIII   IX        X       XI

Информационни технологии              VIII    IX      X

                                        ООП              VIII    IX      X    XI      XII

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ
История и цивилизация                      VIII    IX       X     XI      XII
География и икономика                      VIII    IX       X     XI     XII     XII ЗИП XI       XII
Философия                                          VIII     IX      X      XI     XII
ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ
Биология и здравно образование                VIII    IX      X     XI      XII
Физика и астрономия                                    VIII     IX      X      XI      XII
Химия и опазване на околната среда          VIII     IX      X           XI      XII
ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ
Физическо възпитание и спорт                      VIII     IX      X      XI      XII

КОНСПЕКТИ за специалност: Експлоатация на автомобилния транспорт

КОНСПЕКТИ за специалност: Автотранспортна техника

КОНСПЕКТИ за специалност: Телекомуникационни системи

КОНСПЕКТИ за специалност: Спедиция, транспортна и складова логистика

КОНСПЕКТИ за специалност: Експлоатация на автомобилния транспорт

Вътрешни правила за СФО 2023-2024

Извадка от Правилника за дейността на гимназията за учебната 2023-2024 г.

НАРЕДБА №10

 

 

Във връзка с продължаващите противоепидемични условия на обявената извънредна ситуация ПГМЕТ, с цел осигуряване на възможност за полагане на ДЗИ – сесия май 2020 г.,организира изпитна сесия само за учениците от 12 клас.


НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ !

Уважаеми ученици,
Поради продължаващото извънредно положение за цялата страна,изпитите за априлската сесия се отлагат за неопределено време.Следете и очаквайте всяка промяна в условията за Вашето продължаващо обучение! Бъдете здрави!