Поредна стъпка в качеството на професионалното образование

pgmet1      

Добре дошли в сайта на ПГМЕТ „Юрий Гагарин“ – гр. Петрич!

На този сайт може да намерите информация за прием, ДЗИ, ДКИ, НВО 10 клас,

пробни изпити, да се осведомите за предстоящи събития,

резултати от олимпиади  и състезания, да разберете повече

за живота в училището и за успехите на наши ученици, да

проверите успеха им.

 


ВАЖНО!!!

Съгласно З А П О В Е Д
№ РД 09 – 1809/31.08.2021 г.

1. Дати за провеждане на държавните изпити – част по теория на професията и
специалността, за X, XI или XII клас за придобиване първа, втора или трета степен на професионална квалификация, както следва:
1.1. За лица, придобили право да положат държавен изпит по теория/държавен изпит – част по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди учебната 2021 – 2022 година:
Сесия януари
За първа, втора, трета и четвърта степен – 21.01.2022 г

Сесия януари
Срок за подаване на заявления – 21.12.2021 г


Конкурс за рисунка, есе, презентация се проведе в ПГМЕТ „Юрий Гагарин“ по повод патронния празник на гимназията.

есе

ПАТРОНЕН ПРАЗНИК


ПРАВИЛА
ЗА ПРЕВКЛЮЧВАНЕ ОТ ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ОБУЧЕНИЕ В
ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА в
ПГМЕТ „ЮРИЙ ГАГАРИН“ ГР. ПЕТРИЧ

Правила за ОЕСР

Заповед за преминаване в електронно обучение


В условия на COVID-19


ПЛАН ПРИЕМ 2021-2022


БЛАГОДАРИМ ВИ РОДИТЕЛИ!

Уважаеми родители, през последните седмици се наложи да тестваме цялата ни образователна система.
Всички наши педагогически методики, знания и умения бяха поставени на изпитание. За всички нас – това  беше за първи път. И за учителите и за децата и за родителите!
В тази безпрецедентна ситуация, ние учителите превъзмогнахме себе си и системата, но Вие родителите ни се доверихте. Ние научихме нови методи и приложихме иновативни похвати – но Вие ни подкрепихте. Всеки ден тествахме себе си – но Вие ни окуражавахте!
И дори цялото ни общество да казва, че учителите, заедно с медиците сме героите на деня, то ние искрено си признаваме: ВИЕ – РОДИТЕЛИТЕ СТЕ ГЕРОИТЕ НА ДЕНЯ!

   ФОРМА ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА С РОДИТЕЛИ

 


rejting    

Уеб-базирана платформа на рейтингова система.         Начало към другия сайт

Промоция – Курс за управление на МПС –  670 лв.

изтеглен файл Елате при нас!         НОВИНИ

                                     Бъдещето Ви ще е по-сигурно,

                                                           настоящето по-достойно!