Поредна стъпка в качеството на професионалното образование

Отбелязване на Европейската седмица на мобилността

ВАЖНО!!!

На основание ЗАПОВЕД РД 09-675/14.09.2022 г.

Учениците от 8 а, 8 б, 8 в, 9 а, 9 б, 9 в, 10 а, 10 в ще влизат от вход – централен, а

Учениците от  10 б, 11 а, 111 б, 12 а, 12 б ще влизат от вход – страничен


ВАЖНО!!!

Oт утре, 26 юли и 27 юли, се подават документи за трето класиране. Свободни места има в специалностите MAРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ,  ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА и ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ.

 • ПОДХОДЯЩИ ЗА МОМИЧЕТА

Заповядайте! Очакваме ВИ!

ЗАЩО ДА ИЗБЕРА ПГМЕТ „ЮРИЙ ГАГАРИН“ ?

 • Изборът на професионална насоченост определя реализацията на човек за период поне от 40 години, а професиите които ние предлагаме могат да осигурят толкова дълъг хоризонт на работа, дори и да се наложат квалификации и преквалификации;
 • Професионалната сфера е близо до съвременните технологии в областта на автотранспорта, логистиката, електрическите машини и електротехниката – технологичната грамотност е много добър старт в професионалната реализация;
 • Всяка една от професиите дава възможност за развитие на частен бизнес в областите – автотранспорт, автомонтьорство, електротехника и ремонт на електротехника, логистика;
 • В системата на професионалните гимназии всяка година се провеждат национални състезания, които дават възможност за прием в инженерни вузове без приемен изпит
 • Училището традиционно участва и заема призови места в състезанията „Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС“, „Мога и зная как“, „Най-добър млад заварчик“, „Най-добра бизнес идея“
 • Училището разполага с модерни и много добре оборудвани работилници за провеждане на професионалното обучение;
 • През учебната 2023/2024 г. се присъединихме към мрежата на новите иновативни училища в България със „Смарт диагностика на автомобила“;
 • Професионалното обучение се провежда от инженери и икономисти с придобита педагогическа правоспособност;
 • Много от професиите са дефицитни, защитени и с недостиг на кадри на пазара на труда и затова са търсени от бизнеса;
 • Учениците получават ежемесечни стипендии;
 • Транспортът на учениците от селата е подсигурен от организиран от училището, безплатен транспорт, като има варианти за подпомагане и на деца от по-отдалечени населени места;
 • Учениците, които завършат успешно средното си образование могат да разчитат на бързо намиране на работа, защото нашите партньори са много.

ПРИЕМ на ПГМЕТ „ЮРИЙ ГАГАРИН“ в VIII клас за учебната 2024/2025 г. (office.com)