специалност: Компютърна техника и технологии

специалност: Компютърна техника и технологии

Kонспекти

Б. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА (ЗПП)
Б.1. ОБЩА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
Здравословни и безопасни условия на труд  X
Икономика    X    XII
Б.2. ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
Чужд език по професията  XII
Електротехника IX
Градивни елементи IX
Техническо чертане и документиране  X
Аналогова схемотехника X
Цифрова схемотехника  X
Учебна практика по:
– Електротехника и градивни елементи IX
– Аналогова схемотехника  X
– Цифрова схемотехника   X
Б.3. СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
Въведение в РС  IX
Приложни програмни продукти  X
Процесори и памети за РС  XI
Дънни платки за РС     XI ЗИП
Програмиране  XI
Проектиране на електронни схеми XI
Компютърни мрежи  XI
Приложен софтуер  XI
Периферни устройства  XII
Запомнящи устройства  XII
Учебна практика по:
-Процесори, памети и дънни платки  XI
-Компютърни мрежи XI
-Периферни устройства  XII
-Запомнящи устройства  XII
-Асемблиране на РС  XII
-Комплексна практика по специалността  XII
Производствена практика  XII
В. ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА (ЗИП)
B.1. Задължителноизбираема общообразователна подготовка – ЗИП
Български език и литература XI ЗИП
География и икономика XII ЗИП
B.2. Задължителноизбираема професионална подготовка – ЗИПП
Аналогова схемотехника  XI ЗИП
Цифрова схемотехника    IX