Спедитор – логистик

VIII клас

конспект УП КМТ

 

II. Обща професионална подготовка
Предприемачество

Раздел Б – избираеми учебни часове
III. Отраслова професионална подготовка
Теория на професията
Техническо чертане
IV. Специфична професионална подготовка
V. Разширена професионална подготовка 
Теория на професията
Основи на правото
Делова кореспонденция 
Практика на професията
Учебна практика Компютърен машинопис и
текстообработка
Учебна практика Делова кореспонденция

IX клас

конспект ОП 9

X клас

конспект стокознание 10

конспект ОТСО 10

конспект Тр. статистика 10

II. Обща професионална подготовка
Икономика 1 36
Общо за раздел А 27,5 990
Раздел Б – избираеми учебни часове
III. Отраслова професионална подготовка
Теория на професията
Електротехника 1 18
IV. Специфична професионална подготовка
Теория на професията
Транспортна и складова техника 1 36
Бизнескомуникации в спедицията 1 36
Логистика 1 36
Практика на професията
Производствена практика 64
V. Разширена професионална подготовка
Теория на професията
Транспортна статистика

XI клас

konspekt upos 11k2324

конспект УП-СО 11

конспект Логистика 11

конспект ОТСО 11

конспект Тр. статистика 11

конспект УП-СО 11 смсб

XII клас

konspekt om 12k2324

konspekt fiak 12k2324

konspekt ttp 12k2324

konspekt sd 12k2324

konspekt oups 12k2324