Спедитор – логистик

VIII клас

II. Обща професионална подготовка
Предприемачество

Раздел Б – избираеми учебни часове
III. Отраслова професионална подготовка
Теория на професията
Техническо чертане
IV. Специфична професионална подготовка
V. Разширена професионална подготовка
Теория на професията
Основи на правото
Делова кореспонденция
Практика на професията
Учебна практика Компютърен машинопис и
текстообработка
Учебна практика Делова кореспонденция

IX клас

 

X клас

II. Обща професионална подготовка
Икономика 1 36
Общо за раздел А 27,5 990
Раздел Б – избираеми учебни часове
III. Отраслова професионална подготовка
Теория на професията
Електротехника 1 18
IV. Специфична професионална подготовка
Теория на професията
Транспортна и складова техника 1 36
Бизнескомуникации в спедицията 1 36
Логистика 1 36
Практика на професията
Производствена практика 64
V. Разширена професионална подготовка
Теория на професията
Транспортна статистика

XI клас

 

XII клас