ИНОВАТИВНА ПГМЕТ „Юрий Гагарин“ – гр. Петрич

pgmet1    

                                              e-mail: info-102009@edu.mon.bg

Добре дошли в сайта на ИНОВАТИВНА ПГМЕТ „Юрий Гагарин“ – гр. Петрич!

На този сайт може да намерите информация за прием, ДЗИ, ЗДИППК, НВО 10 клас,

пробни изпити, да се осведомите за предстоящи събития,

резултати от  състезания, да разберете повече

за живота в училището и за успехите на наши ученици, да

проверите успеха им.

изтеглен файл Елате при нас!         НОВИНИ

                                     Бъдещето Ви ще е по-сигурно,

                                                           настоящето по-достойно!ЗАЩО ДА ИЗБЕРА ПГМЕТ „ЮРИЙ ГАГАРИН“ ?

 • Изборът на професионална насоченост определя реализацията на човек за период поне от 40 години, а професиите които ние предлагаме могат да осигурят толкова дълъг хоризонт на работа, дори и да се наложат квалификации и преквалификации;
 • Професионалната сфера е близо до съвременните технологии в областта на автотранспорта, логистиката, електрическите машини и електротехниката – технологичната грамотност е много добър старт в професионалната реализация;
 • Всяка една от професиите дава възможност за развитие на частен бизнес в областите – автотранспорт, автомонтьорство, електротехника и ремонт на електротехника, логистика;
 • В системата на професионалните гимназии всяка година се провеждат национални състезания, които дават възможност за прием в инженерни вузове без приемен изпит
 • Училището традиционно участва и заема призови места в състезанията „Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС“, „Мога и зная как“, „Най-добър млад заварчик“, „Най-добра бизнес идея“
 • Училището разполага с модерни и много добре оборудвани работилници за провеждане на професионалното обучение;
 • През учебната 2023/2024 г. се присъединихме към мрежата на новите иновативни училища в България със „Смарт диагностика на автомобила“;
 • Професионалното обучение се провежда от инженери и икономисти с придобита педагогическа правоспособност;
 • Много от професиите са дефицитни, защитени и с недостиг на кадри на пазара на труда и затова са търсени от бизнеса;
 • Учениците получават ежемесечни стипендии;
 • Транспортът на учениците от селата е подсигурен от организиран от училището, безплатен транспорт, като има варианти за подпомагане и на деца от по-отдалечени населени места;
 • Учениците, които завършат успешно средното си образование могат да разчитат на бързо намиране на работа, защото нашите партньори са много.

ПРИЕМ на ПГМЕТ „ЮРИЙ ГАГАРИН“ в VIII клас за учебната 2024/2025 г. (office.com)


rejting     

Уеб-базирана платформа на рейтингова система. 

 1. Обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС категория „В“ – обучаващи се в ПГМЕТ „Юрий Гагарин“:

         Промоция – Курс за управление на МПС –  700 лв.

        2. Обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за        управление на МПС категория „В“:

        Промоция – Курс за управление на МПС –  750 лв.


 


Важно!

На вниманието на ученици и родители за отсъствията на учениците