Експлоатация на автомобилния транспорт

Нова специалност за гимназията! Подходяща и за момичета

Професия: Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт

Специалността   обхваща   всички икономически  и технически знания и умения, необходими за организацията и управлението на транспортното дружество или обслужване на малкия бизнес.
Завършилите тази специалност могат:

  • – да планират, организират, контролират и извършват безопасна експлоатация на автотранспортната техника и товаро-пътнически потоци, складово, сервизно и гаражно стопанство, безопасност на движението по пътищата и др./;
  • – да водят едностранно и двустранно счетоводство;
  • – да  извършват анализи на финансовото и икономическото състояние на транспортна фирма;
  • – да работят в областта на маркетинга и рекламата на транспортни фирми, да участват в проучването на транспортния пазар;
  • -организиране на ежедневните дейности и организиране предоставянето на автотранспортни услуги за туристически и бизнес пътувания;
  • -осъществява комуникация на чужд език с контрагентите и клиентите на предприятието;
  • – да работят с информационни системи;
  • – да придобият добри знания  за продължаване  на образованието във ВУЗ.

Завършилите  курса на обучение получават:

– Диплома за средно образование след успешно завършен 12 клас
– Свидетелство за професионална квалификация – Втора степен след успешно положени държавни квалификационни изпити
– Свидетелство за правоспособност „Водач на МПС категория „В“ – БЕЗПЛАТНО!

– Получават квалификация: “ОРГАНИЗАТОР ПО ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ”