НВО ИТ

Дигитални компетентности 10 клас – тестове, задачи и критерии за проверка

Оценяването включваше решаване на тест (Модул 1) за 30 мин. и решаване на практическа задача (Модул 2)- 60 мин.

Проверяват се компетентности, които съответстват на както на Държавните образователни изисквания по учебните предмети информационни технологии и информатика, така и на Европейската референтна рамка за дигиталната компетентност

(http://europass.cedefop.europa.eu/bg/resources/digital-competences)

В следващата таблица са представени петте области за оценяване на дигитална компетенция:

Указания за Националното онлайн външно оценяване на дигиталните компетентности в X клас

 1. Оценяването се състои от два модула:
 • Модул 1 – тестови въпроси с време за решаване 30 мин.
 • Модул 2 – практическа задача с време за решаване 60 мин.
 1. Входът в системата за оценяване се осъществява с потребителско име и парола, предоставени от квестора непосредствено преди провеждане на оценяването.
 2. Времето за Модул 1 от 30 мин. започва да тече след натискане на бутона за започване на теста и индикаторът показва оставащото време.
 3. Въпросите се появяват по един на всяка страница.
 4. Задължително е да се посочи отговор, за да се премине към следващ въпрос.
 5. Въпросите се появяват в случаен ред и трябва да се внимава от какъв тип е въпросът.
 6. Позволено е връщането назад и коригирането на отговори преди изтичане на времето за Модул 1.
 7. При преминаване към Модул 2 нов индикатор за време започва да показва оставащото време за завършване на този модул.
 8. Няма възможност да се изпрати решение след изтичане на определеното време от 60 мин. за Модул 2.

 


Практическа задача – 2018г:
Условието на задачата може да изтеглите от тук: zadacha
За тази задача са предоставени следните файлове: bg_visitors.xlsx,


Практическа задача – вариант 1 – 2017г:
Условието на задачата може да изтеглите от тук: zadacha2017
За тази задача са предоставени данни във файл zadacha.xlsx.


Практическа задача – вариант 2 –  2017г – презентация
Условието на задачата може да изтеглите от тук: zadacha_2017_pp.docx
За тази задача са предоставени данни във файл vodopadi-info.docx

видео


ТЕСТОВЕ И ЗАДАЧИ – 2015 Г.

МОДУЛ 1

Тест Вариант 1 с критерии

Изтегли теста

ЕЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ НА ТЕСТА

Отговори на тест от модул 1  изтегли  –  ключ с отговори

МОДУЛ 2

Примерна задача с критерии

Задача за изтегляне – Ресурсна таблица

видео

Видео 1
Видео 2
Видео 3


ТЕСТ И ЗАДАЧИ – 2016 Г.

МОДУЛ 1

Тест Вариант 2 с критерии

Тест за модул 1 изтегли  от тук.                   ЕЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ НА ТЕСТА 

Отговори на тест от модул 1  изтегли от тук.

МОДУЛ 2

Примерна задача с критерии

Задача за изтегляне – Ресурсна таблица

Решение на практическата задача изтегли от тук.

видео 1  или видео 2,    видео 3


ЗАДАЧА – 2017 Г.

Задача НВО  юни – 2017

Ресурсна таблица – изтегли от тук.


         ТЕСТОВЕ ЗА САМОПОДГОТОВКА     ЗАДАЧИ  ЗА  САМОПОДГОТОВКА                                                                

ТЕСТ 1                                                                  ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 1 МОДУЛ 2;

Ресурсна таблица – maturazad3

ТЕСТ 2                                                                  ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 2 МОДУЛ 2;

ТЕСТ 3                                                                 ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 3 МОДУЛ 2; 

Ресурсна таблица – climatenew

 ТЕСТ 4                                                                 ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 4 МОДУЛ 2;

Свалете файла

vedomost-student.xlsx на вашия  компютър.

Задачата се намира в работен лист

ТЕСТ 5                                                                  ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 1 МОДУЛ 2;

ТЕСТ 6                                                                  ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 1 МОДУЛ 2;


Практически задачи за упражнение

Практическа задача 1 – диаграми:
Свалете файла diagrami.xlsx на 
вашия компютър. Направете диаграмите в съответните работни листове. Задачите са пет – съответно в работен лист Задача 1, Задача 2, … Задача 5.

Практическа задача 2:
Условието на задачата може да изтеглите от тук: zadacha.xlsx
За тази задача са предоставени данни във файл: climate.xlsx

Практическа задача 3:
Условието на задачата може да изтеглите от тук: zadanie_matura.docx
Свалете файла matura.xlsx 
вашия компютър.  

Практическа задача 4:
Използвайки програмата MS Word, създайте доклад –  doklad.pdf.
За тази задача са предоставени следните файлове: text.docxuspeh.xlsxsign.tif.

Практическа задача 5:
Свалете файла vedomost-student.xlsx на 
вашия компютър. Задачата се намира в работен лист Задача.

Практическа задача 6:
Условието на задачата може да изтеглите от тук: uslovie.pdf
За тази задача са предоставени данни във файл:
 evrovizia.xlsx

Практическа задача 7:
Условието на задачата може да изтеглите от тук:: zadacha.docx
За тази задача са предоставени следните файлове: najnaj.docxVenezuelaPosters.jpg.

Практическа задача 8:
Свалете файла book.xlsx на 
вашия компютър. Задачата се намира в работен лист Zada

cha.

http://it-lessons.weebly.com/104710721076107210951080-hbo.html