Проекти

ПГМЕТ „Юрий Гагарин“ – гр. Петрич  спечели и работи по следните проекти:

ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ

Платформа за управление и контрол на проект BG05M2OP001-2.011-0001 финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“
2014 – 2020 г.

 


Към това платно на Sway
Към това платно на Sway

 

 ПРОЕКТ  „Твоят час“

Проект „УСПЕХ“


head

Проект „Ученически практики“


  Проект по Програмата Леонардо да Винчи   •  Проект по специалност ”Компютърна техника и технологии”
  •  Проект „Без свободен час“
  •  Проект „Светът е красив, защото е различен“

gagarin


ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ!