Проекти

ПГМЕТ „Юрий Гагарин“ – гр. Петрич  спечели и работи по следните проекти:

 

 ПРОЕКТ  „Твоят час“

 

Проект „УСПЕХ“


head

 

Проект „Ученически практики“


  Проект по Програмата Леонардо да Винчи   •  Проект по специалност ”Компютърна техника и технологии”
  •  Проект „Без свободен час“
  •  Проект „Светът е красив, защото е различен“
 

gagarin

 


ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ!