Проекти

За учебната 2023/2024

НП „Иновации в действие“ – Модул 1 – „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновациии между училищата“

Домакинство

За периода от 24.04 до 26.04.2024 год.,

ПГМЕТ „ Юрий Гагарин“ бе домакин на среща между две иновативни и две неиновативни училища по НП „ Иновации в действие“.

Гостуващи училища – партньори:

ПГЕ „А. С .Попов“, град Девин

ПГТМ „Христо Ботев“, град Ботевград

Обу „Братя Миладинови“, с. Конарско

Програмата бе изпълнена с множество дейности за популяризиране и мултиплициране на добри иновативни практики.

                                       

Посещение в ПГ по електротехника „ А. С. Попов“, град Девин, обл. Смолян по проект „ Иновации в действие“

ПГМЕТ „Юрий Гагарин“, като иновативно училище за учебната 2023/2024 год., участва в проект „ Иновации в действие“ за обмен и разпространение на училищни иновации. Според предварително сключен договор между ПГЕ, гр. Девин и ПГМЕТ, гр. Петрич, двете иновативни училища са партньори по НП „ Иновации в действие“ за учебната 2023/2024 год. В периода от 20 до 22 март 2024 г. група ученици от 11А клас и преподаватели посети Професионална гимназия по електротехника „А. С. Попов“, гр. Девин. Домакините представиха реализирани проекти от учениците, изучаващи иновативен учебен предмет „Web програмиране“ : Иновации в управлението, обучението и образователната среда. С участието на ученици и учители бе представен вълнуващ интегриран открит урок по БЕЛ и история и цивилизации в Градската библиотека на гр. Девин за Райна Княгиня – панагюрката и срещата й с Георги Бенковски. Открит урок по учебния предмет „Web програмиране“ представиха ученици, съвместно с техни преподаватели. Учебният иновативен предмет е в иновационна област разработване по нов начин учебно съдържание, учебни програми и учебни планове. По време на реализиране на мобилността бе демонстрирана екипна работа на учители и ученици от училището-домакин. Партниращите училища обсъдихме и споделихме иновативните практики „ Иновации в професионалното образование“. По време на гостуването ни проведохме дискусия на тема „Възможности за мултиплициране на добри практики“.

На 24, 25 и 26 април 2024 год. очакваме ПГ по електротехника „ А. С. Попов “, гр. Девин, ПГ по техника и мениджмънт „ Христо Ботев “, гр. Ботевград и Обединено училище „ Братя Миладинови “, с. Конарско, Якоруда, на които, като домакин на срещата, ще представим нашата иновация „ SMART Автомобилна диагностика“ – учебна практика и съвместни дейности с наши възпитаници и партниращите ученици.


Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ по национална програма на МОН

 

ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование по национална програма на МОН
НП „Заедно в изкуствата и спорта“ по национална програма на МОН

 

НП „Професионално образование и обучение“  

Професионалната гимназия по механоелектротехника в Петрич откри кабинет за подготовка, оборудван с очила за виртуална реалност

19 Март 2024 |
Професионалната гимназия по механоелектротехника в Петрич откри кабинет за подготовка, оборудван с очила за виртуална реалност

В съвременен кабинет за професионална подготовка, оборудван със заваръчни апарати и симулативен тренажор, ще се подготвят възпитаниците на Професионална гимназия по механоелектротехника „Юрий Гагарин“ в Петрич. Работилницата по заваряване по съвременни технологии в учебно-възпитателната дейност е по Национална програма „Професионално образование и обучение“, Модул 1 „Модернизиране на материално-техническата база“ и е в сътрудничество с фирма „Стримона“ ЕООД, каза за БТА директорът на гимназията Таня Иванова.

Тя обясни, че от фирмата се явяват и техен основен сътрудник, от който са получили 10 000 лева безвъзмездно съфинансиране по проекта. Освен това, възпитаниците на училището имат възможност да бъдат и на производствена практика там.

Кандидатствахме по програмата, за да може учениците да добият началните си познания, компетентности и опит към тази част от професия. Първоначално, това ще се случи с обучения на симулатор на тренажор по заваряване в реална среда и реално време, каза директорът Таня Иванова. По думите й такъв симулатор към момента няма в други учебни заведения в страната.

Тренажорът разполага с очила за виртуална реалност, с които се симулира работа в реална среда. Освен това, преди да започне симулативният процес по заваряване, учениците трябва да въведат и теоретичните изисквания и маркери за процеса, ако те са грешни, системата не започва да работи. Така учениците научват не само практиката, но и теорията.

Целта ни е да гарантираме на учениците качествена професионална подготовка с модерни технологии, за да може знанията, които ще получат да бъдат адекватни на пазара на труда. Ние сме горди като професионална гимназия, че сме първото училище, което ще има възможност да работи с такъв тип оборудване, посочи директорът.

Този симулативен тренажор ни дава по-плавен преход от класната стая към работното място. Тук чисто физически може да се научим на различните дъгови процеси, като ние имаме ръкохватки за всеки от тях, каза за БТА преподавателят  инженер Христо Пешников.

Той обясни, че благодарение на тази система се учат как да държат ръката си и да имат похват. Същевременно, чисто теоретично могат да се научат, защото симулаторът е направен, така че, ако не сме си подбрали точния ампераж, точната дебелина на електрода, той не тръгва и не може да се извърши чисто физическото заваряване, обясни още Пешников.

Тренажорът разполага с различни осветителни модули, които маркират дали е правилно заваряването, а когато учениците станат стабилни, те преминават към истинските апарати за заваряване, посочи преподавателят.

Симулаторът ни позволява да се научим на различните типове заварки. Имаме различни възможности, които симулативно показват какъв материал ще заваряваме, каза Пешников. Той обясни, че оборудването е по модерна технология, а интересът на учениците е голям.

Кабинетът разполага и с два работни поста, където учениците ще се учат на различни видове заваряване със специално оборудване. Има също обучителни табла, специализирани костюми и предпазни очила.

Кабинетът ще се използва от ученици, както в първи, така и във втори гимназиален етап от специалности свързани с автомобила. По думите на Пешников пазарът има нужда от такива специалисти.БТА/Евелина Митрева

Професионалната гимназия по механоелектротехника в Петрич откри кабинет за подготовка, оборудван с очила за виртуална реалност
Професионалната гимназия по механоелектротехника в Петрич откри кабинет за подготовка, оборудван с очила за виртуална реалност
 

 

 

Проект BG05SFPR001-1.001-0001″Успех за теб“

За учебната 2022/2023

ПГМЕТ „Юрий Гагарин“ – гр. Петрич  спечели и работи по следните проекти:

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА
„ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА, СИГУРНА И ДОСТЪПНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

„Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“

Занимания по интереси

Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“ (mon.bg)

За поредна година продължава участието на учениците от ПГМЕТ „Юрий Гагарин“ гр. Петрич в проект „Ученически практики – 2“. Целта е осигуряване на възможност за достъп до практическо обучение за подобряване уменията за работа в реална работна среда. Включват се ученици от следните специалности: Автотранспортна техника, Спедиция, транспортна и складова логистика , Електрически превозни средства, Експлоатация на автомобилния транспорт, със следните ръководители: инж. Десислава Сугарева, Ваня Налджиева, инж. мениджър Петър Гогушев и инж. Йорданка Конева.

https://upraktiki.mon.bg/

Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

За учебната 2021/2022

ПГМЕТ „Юрий Гагарин“ – гр. Петрич  спечели и работи по следните проекти:

Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“ (mon.bg)

https://upraktiki.mon.bg/

Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ          

ПРОГРАМА ЗА МЕЖДУУЧИЛИЩНА ДЕЙНОСТ ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

Платформа за управление и контрол на проект BG05M2OP001-2.011-0001 финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“
2014 – 2022 г.


Към това платно на Sway
Към това платно на Sway

 

 ПРОЕКТ  „Твоят час“

Проект „УСПЕХ“


head

Проект „Ученически практики“


  Проект по Програмата Леонардо да Винчи   •  Проект по специалност ”Компютърна техника и технологии”
  •  Проект „Без свободен час“
  •  Проект „Светът е красив, защото е различен“

gagarin


ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ!