Телекомуникационни системи

       Специалността  осигурява

       високопрофесионална подготовка и  умения   за:

– монтаж на телекомуникационни съоръжения;

–  експлоатация, контрол и поддържане на действащи телекомуникационни системи;

–  усвояване на основни правила за работа с компютър, ползване на програмни продукти, софтуер за проектиране и изграждане на телекомуникационни системи;

– ползване на чужд език по професията до края на обучението си;

– проектиране,  диагностика и поддръжка на телекомуникационна техника, мобилни мрежи и системи, оптични мрежи.

Възможност за професионална реализация:

–  във фирми за телекомуникационна техника, сигнално-охранителни системи, мобилни оператори, оператори на телекомуникационни услуги и др.;

– изграждане на КМ за управление и видео

наблюдение;

– работа при мобилни оператори, цифрови

кабелни и ефирни телевизии;

– собствен бизнес.   

Подходяща и за момичета!!!

Балообразуване

От НВО по БЕЛ x2 +M x2 + ИТ + БЕЛ

 Получават ІІ степен на  проф. квалификация