Електрообзавеждане на транспортна техника

Електрообзавеждане на транспортна техника

Основата  на тази специалност  са фундаменталните знания по теория и конструкция на автомобила и двигателя, електротехниката и електрониката.

Завършилите тази специалност ще могат: 

  • да    извършват специализирана диагностика, техническо обслужване и ремонт на електрообзавеждането и електронното оборудване на двигателя на автомобила, използвайки най-съвременната диагностична апаратура;
  • да разчитат и разработват технически чертежи, принципни, монтажни и разгънати схеми на техническа документация, приложен софтуер, като ползват чужд език;
  • да поддържат в техническа изправност електрообзавеждането на транспортната техника, да измерват и диагностицират източниците на електрическа енергия на транспортната техника, електронните  и мехатронни системи в автомобила.

Придобитите знания и умения  позволяват да  започнат работа  като електромонтьори по електрообзавеждането на автомобили и други МПС, както и да продължат обучението си  във ВУЗ.

Водач на МПС категория В – безплатно.