Експлоатация на АТ

Специалността  осигурява    високопрофесионална   подготовка,  свързана с:

-планиране, организиране, контролиране и извършване безопасна експлоатация на автотранспортната техника и товаро-пътнически потоци, складово, сервизно и гаражно стопанство, безопасност на движението по пътищата и др.;

–  водене едностранно и двустранно счетоводство;

Възможност за професионална реализация:

–          собствен бизнес;

–          частни фирми в сферата на икономиката и транспорта.

–          работа в областта на маркетинга и рекламата на транспортни фирми,

–          водачи на МПС; спедиционен посредник

Балообразуване:  от НВО –    БЕЛ x2 + М x2 +  Информационни технологии + Технологии и предприемачество

Свидетелство за правоспособност „Водач на МПС категория „В“ – БЕЗПЛАТНО!  Подходяща и за момичета!!!

Получават ІII степен на професионална квалификация.