Автотранспортна техника

        Специалността  осигурява  високопрофесионална  подготовка  свързана, с:

– проектиране, техническо обслужване,

– диагностика,  ремонт и експлоатация на автотранспортна  техника;

– компютърна  диагностика на електрообзавеждането и електронното

оборудване на съвременни марки автомобили.

Възможност за професионална реализация:

– собствен бизнес;

– частни фирми в областта на транспорта;

–  водачи на МПС.

Завършилите успешно пълния курс на обучение   получават:

        Свидетелство за управление  на МПС категория “В” – БЕЗПЛАТНО.

 Балообразуване 

Оценките от НВО – 2 х БЕЛ+ 2 х Математика + оценките от свидетелството за основно образование – 1 х  Информационни технологии + 1 х Физика и астрономия 

Получават ІІ  степен на професионална квалификация.

Професия Монтьор на транспортна техника“  е изключително актуална и с широко практическо приложение. Подготвят се специалисти, чиято дейност е свързана с управлението, поддръжката и ремонта на МПС. Професията подготвя младите хора за динамичното развитие на автотранспортната сфера, нейното разнообразие и увеличаващ се брой автомобили в световен мащаб.

  Гимназията разполага с необходимата база от специализирани кабинети, работилници и лаборатории, с високо квалифицирани учители. Учениците получават качествена професионална подготовка и усвояват конструктивните особености, производството, техническото обслужване, експлоатацията и ремонта на автотранспортната техника.