Прием

Заповядайте! Очакваме ВИ!

ПРИЕМ 2024-2025 г.

wmv

 

При кандидатстване в професионални паралелки е необходимо да представите медицинско свидетелство.

Пожелаваме Ви успех! ????

ПГМЕТ „Юрий Гагарин“


Списък на учебниците за 2023-2024 г. и  за 2024-2025 г.

                         

 

Заповед-комисия след четвърти етап

Заповед след трети етап на касиране

Заповед комисия план-прием

Държавен план-прием 2024-2025г.

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ 2024-2025

 

 Уважаеми кандидат-гимназисти,

Поздравявам ви послучай успешното завършване на вашето основно образование!

На въпроса: „А сега на къде?“ – Професионална гимназия по механоелектротехника „Юрий Гагарин” – гр. Петрич е вашата посока на вашия професионален избор. Бъдете знаещи, можещи и актуални чрез специалностите: MAРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ, АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА, ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА, ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ, Спедитор-логистик, Електротехник.

Очакваме ви!


Министерство на образованието и науката

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
БЛАГОЕВГРАД

 Прием в 8 клас

       Специалности с 5-годишен срок в дневна форма на обучение:

 

 • Професия 342020 Сътрудник в маркетингови дейности
 • Специалност 3420201 Маркетингови проучвания
 • ПОДХОДЯЩА ЗА МОМИЧЕТА
От професионално направление:
2. II СПК – дневна форма на обучение
 • Професия 525020 МОНТЬОР НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА
 • Специалност 5250201 АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

3. Професия 522020 Електромонтьор

 • Специалност    5250207 Eлектрообзавеждане на транспортна техника  

  4. III СПК – дневна форма на обучение

Професия 840070 Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт, 

Специалност 8400701 Експлоатация на автомобилния транспорт

 • ПОДХОДЯЩА И ЗА МОМИЧЕТА

5. III СПК – дневна форма на обучение

Професия: 522010 Електротехник

Специалност: 5220101 Електрически машини и апарати

6. III СПК – дневна форма на обучение

Професия: 840110 Спедитор-логистик

Специалност: 8401101 Спедиция, транспортна и складова логистика

 • ПОДХОДЯЩА И ЗА МОМИЧЕТА

  Срокове за записване на осмокласници:

 • Провеждане на тестове по:
  БЕЛ  – 19.06.2024г.
  Математика – 21.06.2024г.
 • Обявяване на резултатите от тестовете – до 02.07.2024г.
 • Подаване на документи за участие в приема и уведомяване на учениците за допускане до участие в приема – 08.07.2024г. – 10.07.2024г.
 • Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране – до 12.07.2024г. вкл.
 • Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране – 15 до 17.07.2024г.
 • Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране – до 19.07.2024г. вкл.
 • Записване на приетите ученици на втори  етап на класиране –до 22-24.07.2024 г.
 • Обявяване на записалите се  ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране  – 25.07.2024г.
 • Подаване на документи за участие в трети етап на класиране – 26.07. – 29.07.2024г.
 • Обявяване на списъците с приетите ученици на трети  етап на класиране – до 30.07.2024г.
 • Записване на приетите ученици на трети етап на класиране –  31.07-01.08.2024г.
 • Обявяване на записалите се  ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране  – до 04.08.2024г. вкл.
 • Подаване на документи за участие в четвърти етап на класиране                                     –5.08. – 6.08.2024г.
 • Обявяване на списъците с приетите ученици на четвърти етап на                              класиране – до 07.08.2024г.
 • Записване на класираните ученици на четвърти етап на                                            класиране –  8-9.08.2024г.
 • Обявяване на  незаетите места след четвърти етап на класиране                                  – до 12.08.2024. вкл.
 • Попълване на незаетите места след четвърти етап на класиране и записване – до 11.09.2024г. вкл.
 • Утвърждаване на осъществения държавен план-прием – до 14.09.2024г.

Необходими документи за кандидатстване и записване

след  VII клас:
 

Учениците се записват в училището като подават следните документи:

1. Заявление до директора (по образец);

2. Свидетелство за основно образование за завършен VII клас (оригинал);

3. Медицинско свидетелство, издадено от личния лекар на ученика;

4. Заявление за избор на втори чужд език;

5. Декларация – съгласие за доброволно предоставяне на лични данни (по образец);

6. Декларация за основните права и задължения на родителя (по образец).

4. Характеристика на ученика от училището, в което е завършил VII клас; 
 

    Максимален бал – 500

        Балообразуващи предмети

Компютърно моделиране и информационни технологии и География и икономика

 

АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА“

 „EЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА“

 И

ПРОФЕСИЯ: „ЕЛЕКТРОТЕХНИК” – ЕМА

В 8 КЛАС     

Физика и астрономия и Компютърно моделиране и информационни технологии

   

Компютърно моделиране и информационни технологии и Технологии и предприемачество

БЕЛ и География и икономика

Подаване на документи за участие в приема на ученици по
Наредба № 10 от 01.09.2016 г.  от 08-10
юли 2024 г. вкл.

Информация и справки: e-mail: pgmet_petrich@mail.bg                       web site: pgmet1.comно когато е съчетано със занаят, то е преди всичко просперитет! 


[if

начало