Прием

Списък на учебниците за 2020-2021 г.

СВОБОДНИ МЕСТА  СЛЕД  III  КЛАСИРАНЕ

ПО УТВЪРДЕН ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ   за учебната 2020/21  в

ПГМЕТ „ЮРИЙ ГАГАРИН“

 По специалности:

 Автотранспортна техника – 2 места

 Експлоатация на автомобилния транспорт – 8 места


Заповед за план-прием


 

DSCF143822222  Уважаеми кандидат-гимназисти,

Поздравявам ви послучай успешното завършване на вашето основно образование!

На въпроса: „А сега на къде?“ – Професионална гимназия по механоелектротехника „Юрий Гагарин” – гр. Петрич е вашата посока на вашия професионален избор. Бъдете знаещи, можещи и актуални чрез специалностите: ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОКННИ СИСТЕМИ, АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА, ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ  и СПЕДИЦИЯ, ТРАНСПОРТНА И СКЛАДОВА ЛОГИСТИКА.

Очакваме ви!


Министерство на образованието и науката

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
БЛАГОЕВГРАД

 Прием в 8 клас

       Специалности с 5-годишен срок в дневна форма на обучение:
От професионално направление:
 • Професия 525020 МОНТЬОР НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА
 • Специалност 5250201 АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА
 • Професия 525020 ТЕХНИК НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА
 • Специалност    Eлектрически превозни средства

            ЕЛЕКТРОНИКА, АВТОМАТИКА, КОМУНИКАЦИОННА И 

                                  КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА

 • Професия 523010 ТЕХНИК ПО КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ Специалност  5230102 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ
 • ПОДХОДЯЩА И ЗА МОМИЧЕТА

 ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ

III СПК – дневна форма на обучение

Професия 840110 СПЕДИТОР-ЛОГИСТИК

Специалност  8401101 СПЕДИЦИЯ, ТРАНСПОРТНА И СКЛАДОВА ЛОГИСТИКА

 • ПОДХОДЯЩА И ЗА МОМИЧЕТА

Професия 840070 Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт, III СПК – дневна форма на обучение

Специалност 8400701 Експлоатация на автомобилния транспорт

 • ПОДХОДЯЩА И ЗА МОМИЧЕТА

  


Заповед № РД09-2152/27.08.2019 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2019/2020 и на графици на дейности: тук

 Срокове за записване на осмокласници:

 • Провеждане на тестове по:
  БЕЛ  – 09.06.2020г.
  Математика – 11.06.2020г.
 • Обявяване на резултатите от тестовете – до 26.06.2020г.
 • Получаване на служебни бележки с оценките от положените изпити – до 02.07.2020г.
 • Подаване на документи за участие в приема и уведомяване на учениците за допускане до участие в приема – 03.07.2020г. – 07.07.2020г.
 • Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране – до 13.07.2020г. вкл.
 • Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране – до 16.07.2020г.
 • Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране – до 18.07.2019г. вкл.
 • Записване на приетите ученици на втори  етап на класиране –до 22.07.2020 г.
 • Обявяване на записалите се  ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране  – 23.07.2020г.
 • Подаване на документи за участие в трети етап на класиране – 24.07. – 27.07.2020г.
 • Обявяване на списъците с приетите ученици на трети  етап на класиране – до 29.07.2020г.
 • Записване на приетите ученици на трети етап на класиране –  30.07.2020г.
 • Обявяване на записалите се  ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране  – до 03.08.2020г. вкл.
 • Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване – до 10.09.2020г. вкл.
 • Утвърждаване на осъществения държавен план-прием – до 14.09.2020г.

Необходими документи за кандидатстване и записване

в  VII клас:
 

Учениците се записват в училището като подават следните документи:

1. Заявление до директора (по образец);

2. Свидетелство за основно образование за завършен VII клас (оригинал);

3. Медицинско свидетелство, издадено от личния лекар на ученика;

4. Характеристика на ученика от училището, в което е завършил VII клас;

5. Заявление за избор на втори чужд език;

6. Декларация – съгласие за доброволно предоставяне на лични данни (по образец);

7. Декларация за основните права и задължения на родителя (по образец).

 
 

    Максимален бал – 500

        Балообразуващи предмети

 

Физика и астрономия + БЕЛ

 

География и икономика + БЕЛ

  

БЕЛ + Информационни технологии

  

БЕЛ + Технологии и предприемачество

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба 10 от 01.09.2016 г.  от 03.07.2019 г. до 05.07.2019 г. вкл.

Информация и справки:

тел: 0745 / 2-20-70       e-mail: pgmet_petrich@mail.bg                       web site: pgmet1.com
но когато е съчетано със занаят, то е преди всичко просперитет! 


Списък на учебниците за VIII и IX клас

     по новите учебни програми за 2018-2019 г.

 

 1. Български език VIII клас- издателство „Булвест 2000“
 2. Литература VIII клас – издателство „Булвест 2000“
 3. Български език IX клас – издателство „Булвест 2000“
 4. Литература IX клас – издателство „Булвест 2000“
 5. Английски език VIII клас – издателство „Просвета“ – „Teen zone”A1
 6. Английски език IX клас – издателство „Просвета“ – „Teen zone”A2.1
 7. Френски език IX клас – издателство „Клет“ – Vite1
 8. Френски език X клас – издателство „Клет“ – Campus
 9. Математика VIII клас – издателство „Анубис“
 10. Математика IX клас – издателство „Анубис“
 11. Информационни технологии VIII клас – издателство ‚Даниела Убенова“
 12. Информационни технологии IX клас – издателство „Домино“
 13. История и цивилизация VIII клас- издателство „Булвест 2000“
 14. История и цивилизация IХ клас- издателство „Анубис“
 15. Философия VIII клас – издателство „Просвета“
 16. Философия IX клас – издателство „Просвета“
 17. География и икономика VIII клас- издателство „Архимед“
 18. География и икономика IХ клас- издателство „Архимед“
 19. Биология и здравно образование VIII клас – издателство „Педагог 6“
 20. Биология и здравно образование IХ клас – издателство „Анубис“
 21. Химия и опазване на околната среда VIII клас – издателство „Анубис“
 22. Химия и опазване на околната среда IХ клас – издателство „Анубис“

 

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ И ИЗДАТЕЛСТВА ЗА VIII кл. 

за учебната 2017/18г. за ПГМЕТ „Юрий Гагарин“

Учебник по учебен предмет Издателство
Български език и литература Булвест 2000
Английски език Просвета
Математика Анубис
Информационни технологии Даниела Убенова
История и цивилизация Булвест 2000
География и икономика Булвест 2000
Философия Просвета
Биология и здравно образование Педагог 6
Химия и опазване на  околната среда Анубис
Физика и астрономия Просвета

 

СПИСЪК УЧЕБНИЦИ ЗА IX КЛАС

Учебник по учебен предмет Издателство
1.    Български език Анубис
2.   Литература Анубис
3.   Английски език „Making it” Анубис
4.   Френски език Campus1 CLE International
5.   Математика Анубис
6.   Информатика Архимед
7.   Информационни технологии Нова звезда
8.   История и цивилизация Анубис
9.   Психология и логика Анубис
10. География и икономика Булвест
11. Химия и опазване на околната среда Анубис
12. Биология и здравно образование Геа  Либрис
13. Физика и астрономия Булвест