Прием

ПРИЕМ 2022-2023 г.

            ПРИЕМ 2022-2023                   ПЛАН-ПРИЕМ 2022-2023 ВИДЕО.wmv

 

При кандидатстване в професионални паралелки е необходимо да представите медицинско свидетелство.

Пожелаваме Ви успех! ????

ПГМЕТ „Юрий Гагарин“


Списък на учебниците за 2022-2023 г.

                 

ПРИЕМ на ПГМЕТ „ЮРИЙ ГАГАРИН“ в VIII клас за учебната 2022/2023 г. (office.com)

Заповед след трети етап на касиране

Заповед комисия план-прием

Държавен план-прием 2022-2023г. 

 

 Уважаеми кандидат-гимназисти,

Поздравявам ви послучай успешното завършване на вашето основно образование!

На въпроса: „А сега на къде?“ – Професионална гимназия по механоелектротехника „Юрий Гагарин” – гр. Петрич е вашата посока на вашия професионален избор. Бъдете знаещи, можещи и актуални чрез специалностите: MAРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОКННИ СИСТЕМИ, АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА, ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА, ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ  и  СПЕДИЦИЯ, ТРАНСПОРТНА И СКЛАДОВА ЛОГИСТИКА.

Очакваме ви!


Министерство на образованието и науката

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
БЛАГОЕВГРАД

 Прием в 8 клас

       Специалности с 5-годишен срок в дневна форма на обучение:
 • Професия 342020 Сътрудник в маркетингови дейности
 • Специалност 3420201 Маркетингови проучвания
 • ПОДХОДЯЩА ЗА МОМИЧЕТА
От професионално направление:
 • Професия 525020 МОНТЬОР НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА
 • Специалност 5250201 АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА
 • Професия 522020 Електромонтьор
 • Специалност    5250207 Eлектрообзавеждане на транспортна техника

            ЕЛЕКТРОНИКА, АВТОМАТИКА, КОМУНИКАЦИОННА И 

                                  КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА

 • Професия 523020 Монтьор ПО КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ Специалност  5230102 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ
 • ПОДХОДЯЩА И ЗА МОМИЧЕТА

 ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ

III СПК – дневна форма на обучение

Професия 840110 СПЕДИТОР-ЛОГИСТИК

Специалност  8401101 СПЕДИЦИЯ, ТРАНСПОРТНА И СКЛАДОВА ЛОГИСТИКА

 • ПОДХОДЯЩА И ЗА МОМИЧЕТА

Професия 840070 Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт, III СПК – дневна форма на обучение

Специалност 8400701 Експлоатация на автомобилния транспорт

 • ПОДХОДЯЩА И ЗА МОМИЧЕТА

   Срокове за записване на осмокласници:

 • Провеждане на тестове по:
  БЕЛ  – 14.06.2022г.
  Математика – 16.06.2022г.
 • Обявяване на резултатите от тестовете – до 28.06.2022г.
 • Подаване на документи за участие в приема и уведомяване на учениците за допускане до участие в приема – 05.07.2022г. – 07.07.2022г.
 • Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране – до 13.07.2022г. вкл.
 • Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране – до 15.07.2022г.
 • Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране – до 20.07.2022г. вкл.
 • Записване на приетите ученици на втори  етап на класиране –до 22.07.2022 г.
 • Обявяване на записалите се  ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране  – 25.07.2022г.
 • Подаване на документи за участие в трети етап на класиране – 26.07. – 27.07.2022г.
 • Обявяване на списъците с приетите ученици на трети  етап на класиране – до 29.07.2022г.
 • Записване на приетите ученици на трети етап на класиране –  01-02.08.2022г.
 • Обявяване на записалите се  ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране  – до 03.08.2022г. вкл.
 • Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване – до 10.09.2022г. вкл.
 • Утвърждаване на осъществения държавен план-прием – до 14.09.2022г.

Необходими документи за кандидатстване и записване

след  VII клас:
 

Учениците се записват в училището като подават следните документи:

1. Заявление до директора (по образец);

2. Свидетелство за основно образование за завършен VII клас (оригинал);

3. Медицинско свидетелство, издадено от личния лекар на ученика;

4. Характеристика на ученика от училището, в което е завършил VII клас;

5. Заявление за избор на втори чужд език;

6. Декларация – съгласие за доброволно предоставяне на лични данни (по образец);

7. Декларация за основните права и задължения на родителя (по образец).

 
 

    Максимален бал – 500

        Балообразуващи предмети

Информационни технологии + БЕЛ

 

Физика и астрономия + БЕЛ

 

География и икономика + БЕЛ

  

БЕЛ + Информационни технологии

  

БЕЛ + Технологии и предприемачество

 

Подаване на документи за участие в приема на ученици по
Наредба № 10 от 01.09.2016 г.  от 05-07
юли 2022 г. вкл.

Информация и справки: e-mail: pgmet_petrich@mail.bg                       web site: pgmet1.comно когато е съчетано със занаят, то е преди всичко просперитет! 


начало