Прием

Oт утре, 26 юли и 27 юли, се подават документи за трето класиране. Свободни места има в специалностите MAРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ,  ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА и ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ.

 • ПОДХОДЯЩИ ЗА МОМИЧЕТА

Заповядайте! Очакваме ВИ!

ПРИЕМ 2023-2024 г.

wmv

 

При кандидатстване в професионални паралелки е необходимо да представите медицинско свидетелство.

Пожелаваме Ви успех! ????

ПГМЕТ „Юрий Гагарин“


Списък на учебниците за 2023-2024 г.

                         

ПРИЕМ на ПГМЕТ „ЮРИЙ ГАГАРИН“ в VIII клас за учебната 2023/2024 г. (office.com)

Заповед-комисия след четвърти етап

Заповед след трети етап на касиране

Заповед комисия план-прием

Държавен план-прием 2023-2024г.

 

 Уважаеми кандидат-гимназисти,

Поздравявам ви послучай успешното завършване на вашето основно образование!

На въпроса: „А сега на къде?“ – Професионална гимназия по механоелектротехника „Юрий Гагарин” – гр. Петрич е вашата посока на вашия професионален избор. Бъдете знаещи, можещи и актуални чрез специалностите: MAРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ, АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА, ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА, ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ.

Очакваме ви!


Министерство на образованието и науката

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
БЛАГОЕВГРАД

 Прием в 8 клас

       Специалности с 5-годишен срок в дневна форма на обучение:

 

 • Професия 342020 Сътрудник в маркетингови дейности
 • Специалност 3420201 Маркетингови проучвания
 • ПОДХОДЯЩА ЗА МОМИЧЕТА
От професионално направление:
2. II СПК – дневна форма на обучение
 • Професия 525020 МОНТЬОР НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА
 • Специалност 5250201 АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

3. Професия 522020 Електромонтьор

 • Специалност    5250207 Eлектрообзавеждане на транспортна техника

  4. III СПК – дневна форма на обучение

Професия 840070 Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт, 

Специалност 8400701 Експлоатация на автомобилния транспорт

 • ПОДХОДЯЩА И ЗА МОМИЧЕТА

  Срокове за записване на осмокласници:

 • Провеждане на тестове по:
  БЕЛ  – 13.06.2023г.
  Математика – 16.06.2023г.
 • Обявяване на резултатите от тестовете – до 28.06.2023г.
 • Подаване на документи за участие в приема и уведомяване на учениците за допускане до участие в приема – 05.07.2023г. – 07.07.2023г.
 • Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране – до 12.07.2023г. вкл.
 • Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране – 13 до 17.07.2023г.
 • Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране – до 19.07.2023г. вкл.
 • Записване на приетите ученици на втори  етап на класиране –до 20-24.07.2023 г.
 • Обявяване на записалите се  ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране  – 25.07.2023г.
 • Подаване на документи за участие в трети етап на класиране – 26.07. – 27.07.2023г.
 • Обявяване на списъците с приетите ученици на трети  етап на класиране – до 31.07.2023г.
 • Записване на приетите ученици на трети етап на класиране –  01-02.08.2023г.
 • Обявяване на записалите се  ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране  – до 04.08.2023г. вкл.
 • Подаване на документи за участие в четвърти етап на класиране – 7.08. – 8.08.2023г.
 • Обявяване на списъците с приетите ученици на четвърти етап на класиране – до 10.08.2023г.
 • Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране –  11-14.08.2023г.
 • Обявяване на  незаетите места след четвърти етап на класиране  – до 16.08.2023г. вкл.
 • Попълване на незаетите места след четвърти етап на класиране и записване – до 10.09.2023г. вкл.
 • Утвърждаване на осъществения държавен план-прием – до 14.09.2023г.

Необходими документи за кандидатстване и записване

след  VII клас:
 

Учениците се записват в училището като подават следните документи:

1. Заявление до директора (по образец);

2. Свидетелство за основно образование за завършен VII клас (оригинал);

3. Медицинско свидетелство, издадено от личния лекар на ученика;

4. Заявление за избор на втори чужд език;

5. Декларация – съгласие за доброволно предоставяне на лични данни (по образец);

6. Декларация за основните права и задължения на родителя (по образец).

4. Характеристика на ученика от училището, в което е завършил VII клас; 
 

    Максимален бал – 500

        Балообразуващи предмети

Информационни технологии и География и икономика

 

АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА“

 „EЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА“

ПРОФЕСИЯ: „МАШИНЕН ОПЕРАТОР” И

ПРОФЕСИЯ: „ЕЛЕКТРОТЕХНИК”

В 8 КЛАС     

Физика и астрономия и Информационни технологии

   

Информационни технологии и Технологии и предприемачество

 

Подаване на документи за участие в приема на ученици по
Наредба № 10 от 01.09.2016 г.  от 05-07
юли 2023 г. вкл.

Информация и справки: e-mail: pgmet_petrich@mail.bg                       web site: pgmet1.comно когато е съчетано със занаят, то е преди всичко просперитет! 


[if

начало