Обществен съвет

obshtestven_syvet

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.виж още

Документи свързани с избор на обществен съвет …виж още

Етичен кодекс …виж още

ПОИМЕНЕН СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ ПГМЕТ „Юрий Гагарин“

град Петрич

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Антон Танев – представител на родителите

ЧЛЕНОВЕ:

1. Красимира Тодорова – представител на МОН

2. Йордан Петачки – представител на работодателите

3. Александър Сельов – представител на родителите

4. Христо Назъров – представител на родителите, секретар

 

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:

1. Светлана Солачка – представител на МОН

2. Нино Петракиев – представител на работодателите

3. Горан Велков – представител на родителите

4. Илиана Карадалиева – представител на родителите

5. Стефан Ангов – представител на родителите