Обществен съвет

obshtestven_syvet

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.виж още

Документи свързани с избор на обществен съвет …виж още

 

ПОИМЕНЕН СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ ПГМЕТ „Юрий Гагарин“

град Петрич

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Илинка Гошева Дангу – представител на родителите

ЧЛЕНОВЕ:

1. Любомир Станишев – представител на МОН

2. Илия Гогушев – представител на работодателите

3. Ваня Чарова – представител на родителите

4. Детелина Петрова – представител на родителите, секретар

 

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:

1. Анета Стоянова – представител на МОН

2. Йордан Петачки – представител на работодателите

3. Илия Толев – представител на родителите

4. Христина Маноилова – представител на родителите

 

Сподели: