Телекомуникационни системи

Телекомуникациите е една от най-модерните и динамично развиващите се области на техниката и технологиите в днешно време. Област, в която работят водещи технологични компании в света, в която има постоянна нужда от квалифицирани кадри.

Придобиват умения за монтаж на телекомуникационни съоръжения. Знаия и умения за експлоатация, контрол и поддържане на действащи телекомуникационни системи. Усвяоват основните правила за работа с компютър, умеят да ползват програмни продукти, софтуер за проектиране и изграждане на телекомуникационни системи. Познават и прилагат основни правила при монтаж и демонтаж на основни електронни възли и устройства. Изучават и ползват чужд език по професията до края на обучението си.

Учениците придобиват знания, умения и компетентности за проектиране, експлоатация, диагностика и поддръжка на телекомуникационна техника, мобилни мрежи и системи, оптични мрежи. Завършилите специалността „Телекомуникационни системи” получават удостоверение за професионална квалификация, което им присъжда ІІІ професионално-квалификационна степен с професия “Техник по комуникационни системи“. Това им дава предимство за прием във факултета по телекомуникации в Технически университет – София и Висше училище по телекомуникации и пощи, както и признаване на кредити в Нов Български Университет. След завършване на тази специалност учениците могат да работят във фирми за телекомуникационна техника, сигнално-охранителни системи, мобилни оператори, оператори на телекомуникационни услуги и др.