Дневна форма

Списък на учебниците за VIII, IX  и Х клас

                             по новите учебни програми

 

 1. Български език VIII клас- издателство „Булвест 2000“
 2. Литература VIII клас – издателство „Булвест 2000“
 3. Български език IX клас – издателство „Булвест 2000“
 4. Литература IX клас – издателство „Булвест 2000“
 5. Български език X клас – издателство „Булвест 2000“
 6. Литература X клас – издателство „Булвест 2000“

 

 1. Английски език VIII клас – издателство „Просвета“ – „Teen zone”A1
 2. Английски език IX клас – издателство „Просвета“ – „Teen zone”A2.1
 3. Английски език X клас – издателство „Просвета“ – „Teen zone”A2.2

 

 1. Френски език IX клас – издателство „Клет“ – Vite1
 2. Френски език X клас – издателство „Клет“ – Campus

 

 1. Математика VIII клас – издателство „Анубис“
 2. Математика IX клас – издателство „Анубис“
 3. Математика X клас – издателство „Анубис“

 

 1. Информационни технологии VIII клас – издателство ‚Даниела Убенова“
 2. Информационни технологии IX клас – издателство „Домино“
 3. Информационни технологии X клас – издателство „Домино“

 

 1. История и цивилизация VIII клас- издателство „Булвест 2000“
 2. История и цивилизация IХ клас- издателство „Анубис“
 3. История и цивилизация  Х клас- издателство „Булвест 2000“

 

 1. Философия VIII клас – издателство „Просвета“
 2. Философия IX клас – издателство „Просвета“
 3. Философия IX клас – издателство „Анубис“

 

 1. География и икономика VIII клас- издателство „Булвест 2000“
 2. География и икономика IХ клас- издателство „Просвета“
 3. География и икономика Х клас- издателство „Просвета“

 

 1. Биология и здравно образование VIII клас – издателство „Педагог 6“
 2. Биология и здравно образование IХ клас – издателство „Анубис“
 3. Биология и здравно образование Х клас – издателство „Анубис“

 

 1. Химия и опазване на околната среда VIII клас – издателство „Анубис“
 2. Химия и опазване на околната среда IХ клас – издателство „Анубис“
 3. Химия и опазване на околната среда IХ клас – издателство „Анубис“

 


Здравейте, приятели!

Учебната 2021/2022г. в ПГМЕТ „Юрий Гагарин“ – гр. Петрич се обучават ученици от  VIII, IX, X, XI и XII кл. в следните професии и специалности:

5250101 Автотранспортна техника – 3 СПК, проф.525010 Техник по транспортна техника, ПН 525 Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства

5230102 Телекомуникационни системи – 3 СПК, проф.523010 Техник по комуникационни системи, ПН 523 Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника

8400701 Експлоатация на автомобилния транспорт – 3 СПК, проф.840070 Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт, ПН 840 Транспортни услуги

5250201 Автотранспортна техника – 2 СПК, проф.525020 Монтьор на транспортна техника, ПН 525 Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства

8400701 Експлоатация на автомобилния транспорт – 3 СПК, проф.840070 Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт, ПН 840 Транспортни услуги

Спедиция, транспортна и складова логистика – 3 СПК, проф.840110 Спедитор – логистик, ПН 840 Транспортни услуги