Дневна форма

Списък на учебниците за VIII и IX клас

                             по новите учебни програми

 

 1. Български език VIII клас- издателство „Булвест 2000“
 2. Литература VIII клас – издателство „Булвест 2000“
 3. Български език IX клас – издателство „Булвест 2000“
 4. Литература IX клас – издателство „Булвест 2000“

 

 1. Английски език VIII клас – издателство „Просвета“ – „Teen zone”A1
 2. Английски език IX клас – издателство „Просвета“ – „Teen zone”A2.1

 

 1. Френски език IX клас – издателство „Клет“ – Vite1
 2. Френски език X клас – издателство „Клет“ – Campus

 

 1. Математика VIII клас – издателство „Анубис“
 2. Математика IX клас – издателство „Анубис“

 

 1. Информационни технологии VIII клас – издателство ‚Даниела Убенова“
 2. Информационни технологии IX клас – издателство „Домино“

 

 1. История и цивилизация VIII клас- издателство „Булвест 2000“
 2. История и цивилизация IХ клас- издателство „Анубис“

 

 1. Философия VIII клас – издателство „Просвета“
 2. Философия IX клас – издателство „Просвета“

 

 1. География и икономика VIII клас- издателство „Архимед“
 2. География и икономика IХ клас- издателство „Архимед“

 

 1. Биология и здравно образование VIII клас – издателство „Педагог 6“
 2. Биология и здравно образование IХ клас – издателство „Анубис“

 

 1. Химия и опазване на околната среда VIII клас – издателство „Анубис“
 2. Химия и опазване на околната среда IХ клас – издателство „Анубис“

 


Здравейте, приятели!

Учебната 2017/2018г. в ПГМЕТ „Юрий Гагарин“ – гр. Петрич се обучават ученици от  VIII, IX, X, XI и XII кл. в следните професии и специалности:

5250101 Автотранспортна техника – 3 СПК, проф.525010 Техник по транспортна техника, ПН 525 Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства

5230102 Телекомуникационни системи – 3 СПК, проф.523010 Техник по комуникационни системи, ПН 523 Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника

8400701 Експлоатация на автомобилния транспорт – 3 СПК, проф.840070 Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт, ПН 840 Транспортни услуги

5250201 Автотранспортна техника – 2 СПК, проф.525020 Монтьор на транспортна техника, ПН 525 Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства

5230501 Компютърна техника и технологии -2 и 3 СПК, проф.523050 Техник на компютърни системи, ПН 523 Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника

8400701 Експлоатация на автомобилния транспорт – 3 СПК, проф.840070 Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт, ПН 840 Транспортни услуги

8150101 Фризьорство – 2 СПК, проф.815010 Фризьор, ПН 815 Фризьорски и козметични услуги

5220409 Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна – 2 СПК, проф.522040 Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации, ПН 522 Електротехника и енергетика

3450501 Малък и среден бизнес – 2 СПК, проф.345050 Сътрудник в малък и среден бизнес, ПН 345 Администрация и управление

 


Учебната 2010/2011г. в ПГМЕТ „Юрий Гагарин“ – гр. Петрич се обучават ученици от  IX, X, XI и XII кл. в следните професии и специалности:

 


Професионално направление: Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт 

Професия: Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт     

  IX а клас   

Специалност: Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт 

Степен на професионална квалификация: втора

 


Професионално направление: Моторни превозни средства

Професия: Монтьор на транспортна техника

Специалност: Автотранспортна техника                                                                              IX б клас

Степен на професионална квалификация: втора

 


 

Професионално направление: Моторни превозни средства

Професия: Монтьор на транспортна техника

Специалност: Електрообзавеждане на автотранспортна техника                           

  X а клас

Степен на професионална квалификация: втора

 

 


 

Професионално направление: Електроника и автоматизация

Професия: Монтьор на компютърни системи

Специалност: Компютърна техника и технологии                                                              X б клас

Степен на професионална квалификация: втора

 


Професионално направление: Моторни превозни средства

Професия: Монтьор на транспортна техника

Специалност: Автотранспортна техника                                                                            X в клас

Степен на професионална квалификация: втора

 


 

Професионално направление: Електротехника и енергетика

Професия: Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации

Специалност: Газова техника                                                                                                  XI а клас

Степен на професионална квалификация: втора

 


 

Професионално направление: Електроника и автоматизация

Професия: Монтьор на компютърни системи

Специалност: Компютърна техника и технологии                                                              XI б клас

Степен на професионална квалификация: втора

 


Професионално направление: Стопанско управление и адменистрация

Професия: Икономист

Специалност: Икономика и мениджмънт                                                                              XI в клас

Степен на професионална квалификация: втора

 


 

Професионално направление: Моторни превозни средства

Професия: Монтьор на транспортна техника

Специалност: Автотранспортна техника                                                                            XI г клас

Степен на професионална квалификация: втора

 


Професионално направление: Електроника и автоматизация

Професия: Техник на електронна техника

Специалност: Промишлена електроника                                                                              XII а клас

Степен на професионална квалификация: втора

 

 


 

Професионално направление: Електротехника и енергетика

Професия: Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации

Специалност: Газова техника                                                                                                XII б клас

Степен на професионална квалификация: втора

 


 

Професионално направление: Стопанско управление и адменистрация

Професия: Организатор производството

Специалност: Организация в машиностроенето                                                                XII в клас

Степен на професионална квалификация: втора

 


Професионално направление: Моторни превозни средства

Професия: Монтьор на транспортна техника

Специалност: Автотранспортна техника                                                                       XII г клас

Степен на професионална квалификация: втора


 

 


Учебната 2008/2009г. в ПГМЕТ „Юрий Гагарин“ – гр. Петрич се обучават ученици от  IX, X, XI и XII кл. в следните професии и специалности:

 


Професионално направление: Електроника и автоматизация

Професия: Монтьор на компютърни системи

Специалност: Компютърна техника и технологии

Степен на професионална квалификация: втора

 


Професионално направление: Моторни превозни средства

Професия: Техник по транспортна техника

Специалност: Автотранспортна техника

Степен на професионална квалификация: трета

 


Професионално направление: Моторни превозни средства

Професия: Монтьор на транспортна техника

Специалност: Автотранспортна техника

Степен на професионална квалификация: втора

 


Професионално направление: Стопанско управление и адменистрация

Професия: Икономист

Специалност: Икономика и мениджмънт

Степен на професионална квалификация: втора

 


Професионално направление: Електроениргетика и автоматизация

Професия: Техник на комуникационни системи

Специалност: Радио и телевизионен техник

Степен на професионална квалификация: втора

 


Професионално направление: Електроника и автоматизация

Професия: Техник на електронна техника

Специалност: Промишлена електроника

Степен на професионална квалификация: втора

 


Професионално направление: Стопанско управление и адменистрация

Професия: Организатор производството

Специалност: Организация в машиностроенето

Степен на професионална квалификация: втора

 


 

Професионално направление: Електротехника и енергетика

Професия: Електротехник

Специалност: Електрически машини и апарати

Степен на професионална квалификация: трета

 


Професионално направление: Електротехника и енергетика

Професия: Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации

Специалност: Газова техника

Степен на професионална квалификация: втора