НВО X

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ ОТ НВО 10. КЛАС
БЪЛГАРСКИ И ЛИТЕРАТУРА – 16 юни 2021 г., начало 08:00 часа
МАТЕМАТИКА – 18 юни 2021 г., начало 08:00 часа
ЧУЖД ЕЗИК (по желание на ученика) – 17 юни 2021 г., начало 08:00 часа
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (по желание на ученика)
за измерване на дигитални компетентности – по график 11-15 юни 2021 г.

Заповед НВО 2022

10 клас БЕЛ 2021  

10 клас Математика 2021

10 клас Чужд език 2021

10 клас Дигитални компетентности 2021