ДКИ

Държавни квалификационни изпити  (ДКИ)

Дати за провеждане на държавни изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация

Учебна 2020/2021 година

Полагат се след успешно завършен 12 клас.

Държавните изпити са:

  • теория на професията и специалността
  • практика на професията и специалността

Дати за провеждане:

Сесия януари 2021 г.

  • Изпит по теория – I, II, III и IV СПК – 21.01.2021 г.
  • За лица, придобили право да положат държавен изпит по теория/държавен изпит – част по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална
    квалификация преди учебната 2020 – 2021 година.  

Срок за подаване на заявленията – 21.12.2020 г.

Сесия юни – юли 2021 г.

а) За лица, придобили право да положат държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди и през учебната 2020 – 2021 година:

  • Изпит по теория – II СПК и  III СПК – 04.06.2021 г.
  • Изпит по практика – II и III СПК –  02, 03 и 04. 06. 2020 г.

Срок за подаване на заявленията – 17.03.2021 г.

За лица, придобили право да положат държавен изпит за придобиване на
професионална квалификация – част по теория на професията за първа или втора степен на професионална квалификация преди и през учебната 2020 – 2021 година:
1. Сесия юни-юли – 19.07.2021 г.
2. Сесия септември – 09.09.2021 г.

а) Срок за подаване на заявления за втора, трета и четвърта степен – 17.03.2021 г.
б) Срок за подаване на заявления за първа степен – 14.06.2021 г.

 Сесия септември

Изпит по теория – II СПК и III СПК – 09.09.2021 г.

  • Изпит по практика – II СПК и III СПК – 03, 04 и 05.09.2019 г.

Срок за подаване на заявления – 01.09.2021 г.

Пълен текст:

Заповед ДKИ – 2021-2022 за определяне на дати за провеждане на държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване на професионална квалификация през учебната 2020 – 2021 година