ДКИ

Държавни квалификационни изпити  (ДКИ)

Дати за провеждане на държавни изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация

Учебна 2021/2022 година

Полагат се след успешно завършен 12 клас.

Държавните изпити са:

  • теория на професията и специалността
  • практика на професията и специалността

Дати за провеждане:

Сесия януари 2022 г.

  • Изпит по теория – I, II, III и IV СПК – 21.01.2022 г.
  • За лица, придобили право да положат държавен изпит по теория/държавен изпит – част по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална
    квалификация преди учебната 2021 – 2022 година.  

Срок за подаване на заявленията – 21.12.2021 г.

Сесия май – юни   2022 г.

а) За лица, придобили право да положат държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди и през учебната 2021 – 2022 година:

  • Изпит по теория – II СПК и  III СПК – 20.05.2022 г.
  • Изпит по практика – II и III СПК –  02, 03 и 04. 06. 2020 г.

Срок за подаване на заявления за втора, трета и четвърта степен – 03.02. – 18.02.2022 г.

Срок за подаване на заявления за първа или втора степен за ученици съответно от X или XI клас – 01. – 18.02.2022 г.

За лица, придобили право да положат държавен изпит за придобиване на
професионална квалификация – част по теория на професията за първа или втора степен на професионална квалификация преди и през учебната 2021 – 2022 година:

 Сесия август – септември

Изпит по теория – II СПК и III СПК  – 26.08.2022 г.

Срок за подаване на заявления за – 27.06 – 08.07.2022 г. втора, трета и четвърта степен

  • Изпит по практика – 23, 24  август 2022 г.

Срок за подаване на заявления – за ученици от X или XI клас  –

01. – 15.08.2022 г.

Пълен текст:

Заповед ДKИ – 2021-2022 за определяне на дати за провеждане на държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване на професионална квалификация през учебната 2021 – 2022 година