ДКИ

Държавни квалификационни изпити  (ДКИ)

Дати за провеждане на държавни изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация

Учебна 2023/2024 година

Полагат се след успешно завършен 12 клас.

Държавните изпити са:

 • теория на професията и специалността
 • практика на професията и специалността

Дати за провеждане:– 2022 година.  

Срок за подаване на заявленията – 15.12.2023 г.

Сесия май – юни   2024 г.

На датите на допълнителните държавни зрелостни изпити се провеждат и съответните задължителни държавни зрелостни изпити за лица, завършили последния гимназиален клас преди учебната 2021 – 2022 година, както и изпитите за валидиране на компетентности по реда на ДЗИ с изключение на изпита по български език и литература като общообразователен предмет.

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ/ЗДИППК, регистриране       на        заявленията        в        единната информационна система за изпити и прием (ЕИСИП) и издаване на служебни бележки – 06.02.2024 г.- 21.02.2024 г., а

За сесия август – септември – 26.06.2024 г. – 11.07.2024 г.

За лица, придобили право да положат държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди и през учебната 2023 – 2024 година:

 • Изпит по теория изпитна тема – Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията)
 • 20 май 2024 г., начало 08,30 ч.
 • Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 22 май – 31 май 2024 г.
 • Изпит по теория защита на дипломен проект II20.05.2024 г. от 09:00 часа.
 • Задължителен държавен изпит, чрез защита на дипломен проект в практическата част –  III СПК –  21. 05. 2024 г. –  13:00 часа

Задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация  в практическата част, чрез  изпитна тема – II СПК – 15.05.2024 г. от 13:00 часа и III СПК – 16.05.2024 г. от 13:00 часа.


 • За ученици от X или XI клас, придобили право да положат държавен изпит за
  придобиване на професионална квалификация – част по практика на професията съответно за първа и втора степен на професионална квалификация през учебната 2023 – 2024 година:
  За сесия  юни-юли –15.07.2024 г. и 16.07.2024 г.- 08:30 часа

 • Подаване на заявления до – 24.06.2024 г.-05.07.2024 г.За ученици от X или XI клас, придобили право да положат държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – част по теория на професията за първа и втора степен на професионална квалификация  през учебната 2023 – 2024 година:
 • За сесия  юни-юли –17.07.2024 г. и 18.07.2024 г. – 08:30 часа

За сесия август – септември

 • Изпит по теория – защита на дипломен проект II21.08.2024 г. от 08:30 часа.
 • Задължителен държавен изпит, чрез защита на дипломен проект в практическата част –  III СПК –  23. 08. 2024 г. – 

Задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация  в практическата част, чрез  изпитна тема – II СПК – 20.08.2024 г. от 08:30 часа и III СПК – 21.08.2024 г. от 08:30 часа.

Пълен текст:

Заповед ДKИ – 2022-2023 за определяне на дати за провеждане на държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване на професионална квалификация през учебната 2023 – 2024 година