ДКИ

Държавни квалификационни изпити  (ДКИ)    

Дати за провеждане на държавни изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация

Учебна 2019/2020 година

Полагат се след успешно завършен 12 клас.

Държавните изпити са:

  • теория на професията и специалността
  • практика на професията и специалността

Дати за провеждане:

Сесия януари 2020 г.

  • Изпит по теория – II и III СПК – 22.01.2020 г.
  • Изпит по практика – II и III СПК – 18, 21 и 22.01.2019 г.

Срок за подаване на заявленията – 20.12.2019 г.

Сесия юни – юли 2020 г.

  • Изпит по теория – II СПК и  III СПК – 05.06.2020 г.
  • Изпит по практика – II и III СПК –  02, 03 и 04. 06. 2020 г.

Срок за подаване на заявленията – 17.03.2020 г.

Сесия септември 2020 г.

  • Изпит по теория – II СПК и III СПК – 10.09.2020 г.
  • Изпит по практика – II СПК и III СПК – 03, 04 и 05.09.2019 г.

Срок за подаване на заявления – 01.09.2020 г.

Пълен текст:

Заповед № РД09-2151/27.08.2019 г. за определяне на дати за провеждане на държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване на професионална квалификация през учебната 2019 – 2020 година