ДКИ

Държавни квалификационни изпити  (ДКИ)

Дати за провеждане на държавни изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация

Учебна 2022/2023 година

Полагат се след успешно завършен 12 клас.

Държавните изпити са:

  • теория на професията и специалността
  • практика на професията и специалността

Дати за провеждане:

Сесия януари 2023 г.

  • Изпит по теория – I, II, III и IV СПК 20.01.2023 г.
  • За лица, придобили право да положат държавен изпит по теория/държавен изпит – част по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална
    квалификация преди учебната 2021 – 2022 година.  

Срок за подаване на заявленията – 20.12.2022 г.

Сесия май – юни   2023 г.

а) За лица, придобили право да положат държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди и през учебната 2022 – 2023 година:

  • Изпит по теория – II СПК и  III СПК – 23.05.2023 г.
  • Изпит по практика – II и III СПК –  02, 03 и 04. 06. 2020 г.

Срок за подаване на заявления за втора, трета и четвърта степен – 06.02. – 21.02.2023 г.

За ученици от X или XI клас, придобили право да положат държавен изпит за
придобиване на професионална квалификация – част по теория на професията съответно за първа
или втора степен на професионална квалификация през учебната 2022 – 2023 година:
За сесия май – юни – 06.– 21.02.2023 г.
За сесия август – септември – 26.06 – 07.07. 2023 г

За лица, придобили право да положат държавен изпит за придобиване на
професионална квалификация – част по теория на професията за първа или втора степен на професионална квалификация преди и през учебната 2021 – 2022 година:

 Сесия август – септември

Изпит по теория – II СПК и III СПК  – 25.08.2023 г.

Срок за подаване на заявления за – 26.06 – 07.07. 2023 г.втора, трета и четвърта степен

  • Изпит по практика – 23, 24  август 2023 г.

 

Пълен текст:

Заповед ДKИ – 2022-2023 за определяне на дати за провеждане на държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване на професионална квалификация през учебната 2022 – 2023 година