ДКИ

Държавни квалификационни изпити  (ДКИ)    

Заповед № РД09-171129.08.2018г.

за определяне на датите за провеждане на държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация през учебната 2018/2019 година

Дати за провеждане на държавни изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация

Учебна 2018/2019 година

Полагат се след успешно завършен 12 клас.

Държавните изпити са:

  • теория на професията и специалността
  • практика на професията и специалността

Дати за провеждане:

Сесия януари 2019г.

  • Изпит по теория – II и III СПК – 23.01.2019 г.
  • Изпит по практика – II и III СПК – 18, 21 и 22.01.2019 г.

Срок за подаване на заявленията – 21.12.2019 г.

Сесия юни – юли 2019 г.

  • Изпит по теория – II СПК и  III СПК – 06.06.2019 г.
  • Изпит по практика – II и III СПК –  03, 04 и 05. 06. 2019 г.

Срок за подаване на заявленията – 10.05.2019 г.

Сесия септември 2019 г.

  • Изпит по теория – II СПК и III СПК – 11.09.2019 г.
  • Изпит по практика – II СПК и III СПК – 03, 04 и 05.09.2019 г.

Срок за подаване на заявления – 30.08.2019 г.

Пълен текст:

Заповед № РД09-1711/29.08.2018 г. за определяне на дати за провеждане на държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване на професионална квалификация през учебната 2018 – 2019 година