ДЗИ

images

Изпитни материали за държавни зрелостни изпити по години

 

Държавни зрелостни изпити (ДЗИ)

горещ телефон за матурите (безплатен) – 0800 19 010изтеглен файл (2)dzi1

Заповед ДЗИ_2024,

Училищна комисия за провеждане на ДЗИ

УЗК- 2023

Заповед – разглеждане ДЗИ май 2023 г.

ДЗИ – сесия май-юни

– ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЗИ ОТ

                                                   06.02.2024 г. ДО 21.02.2024 г.

– допускане до ДЗИ – до 16 май 2024 г.

– издаване на служебна бележка за допускане – до 16 май 2024 г.

Провеждане на изпити от 8.30 ч.

– Първи Задължителен зрелостен изпит по БЕЛ – 17 май 2024 г.

– Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) – 20 май 2024 г.

– Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 22
май – 31 май 2024 г. (на същите дати се провеждат и съответните задължителни
държавни зрелостни изпити, с изключение на изпита по български език и литература като общообразователен предмет, за лица, завършили последния гимназиален клас преди учебната 2021 – 2022 година)

Майска сесия

Задължителни (без освобождаване) държавни зрелостни изпити

Български език и литература – 17 май 2024 г., начало 08:30 ч.

Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за
придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) – 20 май 2024 г., начало 08:30 ч.

Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика, както следва:

 • География и икономика – г., начало 08:00 ч.
 • Биология и здравно образование – ., начало 08:00ч.
 • Философски цикъл – ., начало 14:00 ч.
 • История и цивилизация – г., начало 08:00 ч.
 • Физика и астрономия – г., начало 14:00 ч.
 • Математика – г., начало 08:00ч.
 • Химия и опазване на околната среда -г., начало ч.
 • Английски език – г., начало ч.
 • Френски език – г., начало ч.
 • Испански език – г., начало 08:00 ч.
 • Италиански език – г., начало ч.
 • Руски език – г., начало 08:00 ч.
 • Немски език – г., начало ч…..

Разпределение на модулите по учебни предмети за сесия май-юни на images (1)

Обявяване на резултатите до 07 юни 2024 г. може да проверите резултата си тук след въвеждане на входящ номер и код за достъп

Август-септември  сесия

Задължителни (без освобождаване) държавни зрелостни изпити

Български език и литература – 22 август 2024 г., начало 08:30 ч.

Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за
придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) – 23 август 2024 г., начало 08:30 ч.

Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26
август – 30 август 2024 г.

– ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЗИ ОТ 26.06.2024 г. ДО 11.07.2024 г.

– допускане до ДЗИ – до 21.08. 2024 г.

– издаване на служебна бележка за допускане – до 21. 08. 2024 г.

Полезни адреси:

Примерни варианти за ДЗИ – Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА № 1 от 11.04.2003 г. за учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити (изм., бр. 80 от 12.09.2008 г., в сила от 12.09.2008)

НАРЕДБА № 11 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ

/НАРЕДБА № 3 от 17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити (изм. и доп., бр. 79 от 09.09.2008 г., в сила от 09.09.2008 г.)/

http://www.zamatura.eu

Държавни зрелостни изпити през учебната 2023/2024 г. – Регионално управление на образованието – Благоевград (ruo-blg.bg)