ДЗИ

images

Изпитни материали за държавни зрелостни изпити по години

 

Държавни зрелостни изпити (ДЗИ)

горещ телефон за матурите (безплатен) – 0800 19 010изтеглен файл (2)dzi1

Заповед ДЗИ_2022

Заповед за разглеждане на ДЗИ

ДЗИ – сесия май-юни

– ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЗИ ОТ

                                                   01.03.2021 г. ДО 19.03.2021 г.

– допускане до ДЗИ – до 18 май 2021 г.

– издаване на служебна бележка за допускане – до 18 май 2021 г.

Провеждане на изпити от 8.00 ч.

– Първи зрелостен изпит по БЕЛ – 19 май 2021 г.

– Втори зрелостен изпит (предмет по избор) – 21 май 2021 г.

– ДЗИ по желание – от  26 май –  31май 2021 г. – начало 8.00 или 14.00 ч.

Майска сесия

Задължителни (без освобождаване) държавни зрелостни изпити

Български език и литература – 19 май 2021 г., начало 08:00 ч.

Втори ДЗИ по избор – 21 май 2021 г., начало 08:00 ч.

 • чужд език (английски език, френски език, немски език, испански език, италиански език, руски език);
 • математика;
 • физика и астрономия;
 • биология и здравно образование;
 • химия и опазване на околната среда;
 • история и цивилизация;
 • география и икономика;
 • предметен цикъл „Философия“

ДЗИ по желание на ученика, както следва:

 • География и икономика – г., начало 08:00 ч.
 • Биология и здравно образование – ., начало 08:00ч.
 • Философски цикъл – ., начало 14:00 ч.
 • История и цивилизация – г., начало 08:00 ч.
 • Физика и астрономия – г., начало 14:00 ч.
 • Математика – г., начало 08:00ч.
 • Химия и опазване на околната среда -г., начало ч.
 • Английски език – г., начало ч.
 • Френски език – г., начало ч.
 • Испански език – г., начало 08:00 ч.
 • Италиански език – г., начало ч.
 • Руски език – г., начало 08:00 ч.
 • Немски език – г., начало ч.

Разпределение на модулите по учебни предмети за сесия май-юни на държавните зрелостни изпити за учебна 2019/2020 година

 

Предмет Модули
Модул 1 Модул 2 Модул 3
  Времетраене в минути Времетраене в минути Времетраене в минути
БЕЛ 60 60 120
Френски език 60 60 120
Немски език 60 60 120
Руски език 60 60 120
Испански език 60 60 120
Италиански език 60 60 120
История и цивилизация 60 60 120
Философски цикъл 60 60 120
Английски език 60 60 120
География и икономика 60 60 120
Математика 90 150 Няма
Химия и опазване на околната среда 90 150 Няма
Биология и здравно образование 90 150 Няма
Физика и астрономия 90 150 Няма

В помощ на зрелостника 2020images (1)

Обявяване на резултатите до 07 юни 2021 г. може да проверите резултата си тук след въвеждане на входящ номер и код за достъп

Август-септември  сесия

Задължителни (без освобождаване) държавни зрелостни изпити

Български език и литература – 26 август 2021 г., начало 08:00 ч.

Втори ДЗИ по избор – 27 август 2021 г., начало 08:00 ч.

– ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЗИ ОТ 01.07.2021 г. ДО 16.07.2021 г.

– допускане до ДЗИ – до 19.08. 2021 г.

– издаване на служебна бележка за допускане – до 23. 08. 2021 г.

Полезни адреси:

Примерни варианти за ДЗИ – Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА № 1 от 11.04.2003 г. за учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити (изм., бр. 80 от 12.09.2008 г., в сила от 12.09.2008)

НАРЕДБА № 3 от 17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити (изм. и доп., бр. 79 от 09.09.2008 г., в сила от 09.09.2008 г.)

http://www.zamatura.eu

http://www.rio-blg.com/