Връзки

Нормативни документи  

Национален химн на Република България

Закон за народната просвета

Закон за професионалното образование и обучение

Правилник за прилагане на закона за народната просвета

Наредба №3 за системата на оценяване


Образователни портали

Министерство на образованието и науката

Българското образование, наука и култура

Български образователен портал

Национален образователен портал

Електронни учебници

Електронни учебни курсове по учебени предмети от

задължителната професионална подготовка

Национален портал за професионално образование и обучение

 

                                               


 

Нормативни документи

Национален химн на Република България

Закон за народната просвета

Закон за професионалното образование и обучение

Правилник за прилагане на закона за народната просвета

Наредба №3 за системата на оценяване

Министерство на образованието, младежта и науката

Регионален инспекторат по образованието област Благоевград 

НАРЕДБА № 3 от 18.02.2008 г. за нормите за преподавателска работа и

реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната
просвета

НАРЕДБА № 4 от 16.04.2003 г. за документите за системата на народната
просвета

 ПМС № 254 от 26.10.2009 г. за учителските длъжности . /ДВ бр. 87 от

03.11.2009 г./  

Още нормативни документиможете да откриете на сайта на МОН, както и в правния портал lex.bg

Образователни портали

Министерство на образованието и науката

Българското образование, наука и култура

Български образователен портал

Национален образователен портал

Електронни учебници

Електронни учебни курсове по учебени предмети от
задължителната професионална подготовка

Национален портал за професионално образование и обучение


 

1. http://bg.wikipedia.org/

УикипедиЯ,
свободната енциклопедия
 

2. http://www.t-rechnik.info/index.php

български тълковен
речник
 
синонимен речник
 

4. http://www.zamaturite.bg/  

за матурите,
ДЗИ, тестове, съвети
 
5.
http://www.svitaci.com/        
готови теми,
тестове, реферати; матури, за кандидатстващи в гимназии и ВУЗ
 

6.
http://start.e-edu.bg/  
 Национален образователен портал: училища, документи, учебни ресурси, Е –
обучение, eвропейска практика

7.
http://znam.bg/com/home 

 Български портал на знанието: енциклопедии,
речници и още много друго

8.
http://www.e-edu.bg/flashsite/index.html 

Е – образование: обучение с помощта на
компютри и Интернет

 
 

 

                                 

 

ПГМЕТ "ЮРИЙ ГАГАРИН" гр. Петрич admin