БДП

„НЕ на войната по пътищата в България!“

Световен ден на възпоменание на жертвите

20.11.2023 г.

Време е войната по пътищата в България да се преустанови!!! Трябва да се спре с убийствата на невинни деца, възрастни хора и невинни жертви!

ПТП – 2

ПТП – 1