Ръководство

Училището преддверие към големия живот
Учениците  – бъдещето на България
Учителите  – морал и отговорност пред обществото

Ръководство на ПГМЕТ „Юрий Гагарин“ – гр. Петрич

Директор – Н. Цанева

Помощник директор по учебно-възпитателната дейност – В. Гюрова

Помощник директор по производствената дейност – инж. Д. Христова