Ръководство

Училището преддверие към големия живот
Учениците  – бъдещето на България
Учителите  – морал и отговорност пред обществото

Ръководство на ПГМЕТ „Юрий Гагарин“ – гр. Петрич

Директор – Таня Иванова

Заместник – директор по учебно-възпитателната дейност – M. Трендафилова

Заместник –  директор по учебно производствената дейност – Я. Апостолова