Преподаватели

Училището преддверие към големия живот
Учениците  – бъдещето на България
Учителите  – морал и отговорност пред обществото
ПРЕПОДАВАТЕЛ  ПО ………
Я. Апостолова ЗДУПД, Професионална подготивка
М. Трендафилова ЗДУД, Математика и ИТ
Петрана Попкочева БЕЛ
Русалка Пашова БЕЛ
Зорница Коцалова АЕ
Ваня Станойска БЕЛ, АЕ
Сашка Петрова ФЕ
А. Илиева Математика и ИТ
Е. Темелкова Математика и ИТ
Сийка Попиванова История и цивилизации
Мариана Спасова География и икономика
Валентина Ташева Философия и ГО
Лазар Гегов Физика и астрономия и Химия
Катерина Георгиева БЗО и Химия
инж. Петър Гогушев Професионална подготивка
инж. Любомир Гутов Професионална подготивка
инж. Сияна Божанина Професионална подготивка
инж. Десислава Сугарева Професионална подготивка
инж. Йорданка Конева Професионална подготивка
инж. Георги Анастасов Професионална подготивка
Вангелия Налджиева Професионална подготивка
инж. Иван Сугарев Професионална подготивка
инж. Христо Пешников Професионална подготивка
Десислава Цветкова Професионална подготивка 
Васил Ангелов ФВС
Тома Минчев ФВС
Стефан Янкулов

 

Илия Атанасов

Мартин Данаилов

Професионална подготивка

инструктор

Педагогически съветник

Ресурсен учител

scan57