Преподаватели

Училището преддверие към големия живот
Учениците  – бъдещето на България
Учителите  – морал и отговорност пред обществото

                              

scan57