Задочна форма

График за провеждане на изпити – задочна форма на обучение, 2019 год.


График на часовете – задочна форма  първа обучителна сесия                                   Условия и ред за организиране и провеждане на обучението на ученици в задочна форма


От Правилника за дейността на гимназията


Г  Р  А  Ф  И  К

за сесия   април  2018 г.   – задочна форма на обучение за специалност „Топлотехника“ XI клас и „Компютърна техника и технологии“  XII клас

Поправителна сесия за   XII клас

Поправителна сесия за XI клас


Г  Р  А  Ф  И  К

за януарска сесия 2018 г.   – задочна форма на обучение за специалност „Топлотехника“ XI клас и „Компютърна техника и технологии“  XII клас