Компютърна техника и технологии

Специалността  осигурява високопрофесионална подготовка

свързана, с:

– проектиране, използване и

внедряване на компютърна техника и

информационни технологии;

– инсталиране  на  софтуер ;

– създаване на мултимедийни приложения

и  web сайтове;

–          инсталиране на  мрежи,

–          ремонтиране  и сглобяване на  компютърни системи.

Възможност за професионална реализация:

– в областта на компютърната индустрия и др.

– във фирми за диагностика и ремонт на

компютърна техника, асемблиране на РС –

като техници за изграждане на ЛКМ;

– изграждане на КМ за управление и видео

наблюдение;

– сървърни станции;

– работа при мобилни оператори, цифрови

кабелни и ефирни телевизии;

– собствен бизнес.

Балообразуване

БЕЛ + ИТ + М

    Получават ІІ степен на  професионална квалификация