Обучение

Обучение 

Учебната 2020/2021г. в ПГМЕТ „Юрий Гагарин“ – гр. Петрич се обучават ученици от 8, 9, 10, 11 и 12 кл. в следните професии и специалности:
Електрически превозни средства – 2 СПК, проф.525020 Монтьор на транспортна техника, ПН 525 Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства
Автотранспортна техника – 2 СПК, проф.525020 Монтьор на транспортна техника, ПН 525 Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства
Спедиция, транспортна и складова логистика – 3 СПК, проф.840110 Спедитор – логистик, ПН 840 Транспортни услуги
Телекомуникационни системи – 3 СПК, проф.523010 Техник по комуникационни системи, ПН 523 Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника
Експлоатация на автомобилния транспорт – 3 СПК, проф.840070 Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт, ПН 840 Транспортни услуги
Автотранспортна техника – 3 СПК, проф.525010 Техник по транспортна техника, ПН 525 Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства
Компютърна техника и технологии – 3 СПК, проф.523050 Техник на компютърни системи, ПН 523 Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника
Фризьорство – 2 СПК, проф.815010 Фризьор, ПН 815 Фризьорски и козметични услуги