еДневник

ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК 

С навлизането на Интернет като незаменимо средство за комуникация във всички сфери на човешката дейност, логична стъпка е създаването на електронен дневник. Електронният дневник предлага бърз и лесен достъп до информация – оценки, отсъствия, забележки, родителски срещи, планувани тържества, конкурси, излети и т.н. Достъпът до тази информация е строго ограничен с потребителско име и парола.