еДневник

ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК 

С навлизането на интернет като незаменимо средство за комуникация във всички сфери на човешката дейност, логична стъпка е създаването на електронен дневник. Електронният дневник предлага бърз и лесен достъп до информация – оценки, отсъствия, забележки, родителски срещи, планувани тържества, конкурси, излети и т.н. Достъпът до тази информация е строго ограничен с парола, която се предоставя на родителите на учениците.

  Моля въведете клас, паралелка и своя идентификационен код, за да получите достъп.